Poziv za članstvo u Odboru omladinske banke Rudo

Omladinska banka Rudo, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Opštinom Rudo objavljuje poziv za prijem tri nove članice i člana u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 15.11.2020. godine (do 23:59h), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro.

Ako želiš, pročitaj više o rezultatima Omladinske banke Rudo,  Programu Omladinske banke  i o tome kako funkcioniše Odbor.

Poziv