Lokalni izbori 2020

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se  u nedjelju, 15.11.2020. godine. Prvi put se izbori odrzavaju u uslovima epidemije Covid-19. Poštovanje propisanih epidemioloških mjera ne smije biti smetnja za zakonito odvijanje izbornog procesa.

Biračka mjesta su otvorena od 07:00 do 19:00 sati. Uz pokazivanje jednog od važećih bh identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) na biračkom mjestu birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada i ostvaruje pravo na glasanje. Tajnost glasanja je osigurana na biračkom mjestu.

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link „Da li ste registrovani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB). Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12, poruka treba da sadrži samo JMB, slanje poruke košta 0,10KM+PDV. I naravno treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira opštinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.

U nedelju će građani opštine Rudo birati Načelnika opštine, od tri kandidata, i 17 odbornika sa 14 lista 12 političkih partija i 2 nezavisna kandidata na period od 4 godine.