Naredba

OPŠTINA RUDO

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-45-1/20

Datum:  30.11.2020. god

 

Na osnovu člana  22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni glasnik Republike Srpske br. 121/12 i 46/17) , člana 43..Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(Službeni glasnik R.S.broj  90/17)  , člana 59. i 82.Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske br.97/16 i 36/19) ,  u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvanih korona virusom a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije , načelnik opštine Rudo donosi :

NAREDBU

I

OGRANIČAVA   se  rad svih ugostiteljskih objekata ( uključujući i  objekte na benzinskim stanicama)   na teritoriji opštine Rudo , u vremenu od 07.00 .do 18,00 časova u periodu od 30.11.do 07.12.2020-godine   .

II

NAREĐUJE se trgovinskim i zanatsko- uslužnim radnjama da poštuju  dozvonjeni broj   istovremenih  posjetilaca u objektu i obavještenje o dozvoljenom broju istaknu na ulaznim vratima objekta.

III

Protiv svih navedenih subjekata i odgovornih lica u njima,  i svih drugih koji ne postupe u skladu sa ovom naredbom, preduzeće se zakonske sankcije shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( Sl.glasnik RS broj 90/17).

IV

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja a  objaviće se u „Službenom glasniku opštine Rudo“,TV Rudo i zvaničnom sajtu opštine Rudo .

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak dipl.inž.arh.

____________________