Нерадни дан 21. Новембар

У складу сa Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/07), 21. новембар 2020. године (субота), Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, је републички празник и нерадни  дан.

У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Сходно члану 7. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско – предузетничким радњама на подручју општине Рудо ( “Службени гласник општине Рудо” број: 3/13, 15/13 и 16/13), за дане државног празника трговинске, занатске и услужне радње не раде.

Изузетно, трговинске и занатске радње са претежно прехрамбеном робом, ради подмирења основних животних намирница, могу радити скраћено, а најдуже 4 ( четири) часа, с тим да радно вријеме мора бити видно истакнуто на  улазним вратима  трговинских  и занатских радњи.

Обавјештавају се предузетници и правна лица да се придржавају радног времена.  Надлежне општинске инспекције ће вршити контролу поштовања одредби Одлуке и санкционисати прекршиоце.