Aplikacija Go grin zvanično počela sa radom

Zahvaljujući saradnji sa @ReLOaDvesternBalkans (@ReLOaDWesternBalkans) programom , koji finansira @europa.ba, a provodi @undpbih,  građani i građanke opštine Rudo  imaju priliku prijavljivati nelegalni otpad, kao i upoznati se sa važnošću selektivnog odlaganja otpada. Aplikacija #GoGreen je prva mobilna aplikacija u BiH koja locira zelena ostrva, povezuje građane sa institucijama vlasti, educira mlade i skenira otpad. Preuzmite je na linku www.gogreen.ba ili skeniranjem QR koda.

Stvaramo zajedno zdrave navike, za čistiju okolinu!