Обавјештење о наплати комуналних накнада и закупа јавних површина

Обавјештавају се сва правна лица, предузетници и физичка лица са територије општине Рудо која нису измирили своје обавезе по основу плаћања комуналне накнаде и закупа јавних површина за 2020. годину, да су дужни исте измирити у складу са издатим рјешењима.

У противном, надлежни орган општинске управе Рудо ће предузети законом прописане мјере за наплату истих.