Lim se lagano povlači

lim 1

Zbog naglog topljenja snijega u Crnoj Gori i obilnijih padavina, u prethodnom periodu došlo je do izlivanja u pojedinim kritičnim tačkama vodotoka kroz opštinu Rudo rijeke Lim i njenih pritoka Poblaćnica i Uvac.

U petak je nivo vode bio na koti 389 cm, što je visoko u odnosu na 360 cm, kote  izlivanja Lima i to u Jelićima, Starom Rudom, Obrveni, Mrsovu i Cikotskom polju.lim 2

Najkritičnije je bilo u Jelićima, gdje je voda prijetila da ugrozi dvije stambene jedinice, u Starom Rudom i Obrvenoj gdje je voda prijetila da ugrozi 4 stambene jedinice (kuće). Trenutno se voda povlači, dok su pojedini poplavljeni dijelovi priobalnog pojasa i dalje pod vodom, a od jutros i pod snijegom.

lim