Одржана прва редовна сједница Скупштине општине Рудо

Јуче је у Рудом одржана прва редовна сједница новог сазива Скупштине општине Рудо. Током сједнице расправљало се о 20 тачака дневног реда, нако чега су усвојени: Програма рада Скупштине општине Рудо за 2021. годину, Одлукa о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, Одлукa о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног и пословног простора, Одлукa о висини стопе за обрачун пореза на непокретности, Одлукa о утврђивању вриједности непокретности по зонама на подручју општине Рудо, Одлукa о братимљењу и успостављању сарадње општине Рудо са општином Прибој, Одлукa о субвенционисању превоза, Одлукa о продаји техничког дрвета, Одлукa о учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења потраживања за невраћени кредит за подстицај развоја локалне заједнице од Пољопривредне задруге Увац-Рудо са п.о. Рудо, Одлука о именовању сталних радних тијела Скупштине општине Рудо, Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо, Одлука о именовању ВД члана Надзорног одбора ЈП Информативни центар Рудо, као и Извјештај о раду Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо за 2020. годину са освртом на промет пољопривредних производа, Извјештај о провођењу Програма цивилне заштите за 2020. годину и Програм рада за 2021. годину и Извјештај о стању објеката у власништву општине Рудо.

Одборницима су представљене информације и упознати су са стањем у области риболова на територији општине Рудо, о стању запослености на територији општине Рудо и приједлог мјера за стварање повољнијег амбијента за нова запошљавања младих и о Плану рада Начелника општине Рудо и Општинске управе за 2021. годину.