Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2021. godini

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2021. godini”, čija je ukupna vrijednost 4.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 950 lica iz ciljne grupe Programa, koja traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju kako slijedi: lica starija od 40 godina, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, štićenici domova koji su završili školovanje, nezaposlena lica u ruralnim sredinama i lica koja se nalaze na evidenciji duže od šest mjeseci.

Program sadrži dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica iz ciljne grupe Programa za 750 lica po 4.000, 00 KM po jednom licu što ukupno iznosi 3.000.000 KM. Iznos se uvećava za 10% za zapošljavanje lica bez kvalifikacija i lica starijih od 55 godina.

II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 200 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 1.000.000 KM.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najdalje do 31.12.2021. godine.

Javni poziv