Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za kapitalne investicije za 2021. godinu

Na osnovu ciljeva i zadataka utvrđenih u Strategiji održivog razvoja opštine Rudo, Načelnik opštine Rudo, 10. marta 2021. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga projekata za kapitalne investicije za 2021. godinu

Jedan od strateških ciljeva opštine Rudo je povećanje stepena uključenosti građana, mjesnih zajednica, udruženja i ustanova u procesu planiranja  i razvoja lokalne zajednice i priprema prioriteta za finansiranje iz budžeta opštine Rudo za 2021. godinu, iz sredstava namjenjenih za kapitalne investicije.

Projekti treba da se odnose na neke od navedenih uslova i to: ekonomski razvoj, razvoj poljoprivrede, razvoj turizma, podržava razvoj životne sredine, kulturno prosvjetni razvoj, podržavanje omladine i/ili žena, ispunjava očekivanja većeg broja građana, smanjuje operativne troškove i slično.

Prijedloge projekta mogu podnositi upravne organizacije, savjeti mjesnih zajednica, pravna i fizička lica a pod uslovom da se odnose na širi nteres lokalne zajednice.

U skladu sa dosadašnjom praksom, ukoliko neki od projekata bude obezbjedio učešće donatora ili vlastito finansijsko učešće u minimalnom iznosu od 20 (dvadeset) % može se prioritetno bodovati i imati prioritet u realizaciji.

Procjena novčane vrijednosti investicije koja se navodi u aplikacionoj formi, treba biti što preciznije utvrđena (konsultovati nadležnu opštinsku službu ili lice  određene stručne oblasti na koju se projekat odnosi).

Da bi zadovoljili kriterijume za ocjenu projekata kapitalnih investicija, prijedlozi moraju biti sačinjeni na obrazcu utvrđenom od strane Načelnika opštine.

Poziv za prijedlog projekata je otvoren do 31.03.2021.godine, do 14 časova.

Javni poziv je objavljen na sajtu opštine Rudo, Oglasnoj tabli opštine i TV Rudo.

Popunjene aplikacije predati na Info pultu Centra za pružanje usluga  građanima opštine Rudo.

Aplikacije se mogu podići na Info pultu Centra za pružanje usluga građanima opštine Rudo.

Javni poziv

Aplikacija