Обавјештење

ОПШТИНА  РУДО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Општинска изборна комисија Рудо  обавјештава све политичке странке, удружења грађана и грађане општине Рудо да је Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 25.02.2021.године, донијела Одлуку о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница ОпштинеРудо. Одлука је ступила на снагу 11.02.2021. године.

Избори ће бити одржани у свим мјесним заједницама на подручју општине Рудо дана

25.04.2021. године (недеља) у времену од 8.00 до 16.00 часова.

Изборе за савјете мјесних заједница спроводи Општинска изборна комисија Рудо и бирачки одбори у складу са одговарајућим одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине, Изборног закона Републике Српске, Закона о локалној самоуправи, Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице, Статута општине Рудо и Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју општине Рудо.

Кандидате за чланове савјета мјесних заједница могу предлагати све политичке странке које на подручју општине Рудо имају општински одбор или други вид организације, удружења грађана која дјелују на подручју општине Рудо и групе грађана (овлашћени предлагачи) и то:

-најмање 30 бирача који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, а мјесна заједница има до 1000 регистрованих бирача,

-најмање 50 бирача који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, а мјесна заједница има од 1000 до 5000 регистованих бирача.

Предлагачи предлажу највише онолико кандидата колико се бира чланова савјета за ту мјесну заједницу, а предложени кандидати морају да буду уписани у Централни бирачки списак и да имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији се савјет кандидују. Приликом предлагања кандидата овлашћени предлагачи морају водити рачуна о равноправној полној заступљености у складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 32/10-пречишћен текст), тако да је један од полова заступљен најмање 40% на кандидатској листи, као и о територијалној заступљености мјесне заједнице.

Захтјеви за овјеру кандидатских листи подносе се на прописаним обрасцима, а рок за предају кандидатских листи  је 10.04.2021. године до 15 часова.

Овлашћени предлагачи могу предложити по једног члана бирачког одбора и његовог

замјеника за провођење избора у мјесној заједници у којој су поднијели  кандидатску листу за избор чланова савјета мјесне заједнице. Чланови бирачких одбора морају бити уписани у Централни бирачки списак мјесне заједнице за коју се предлажу за именовање.

Приједлози за именовање за члана бирачког одбора подносе се Општинској изборној

комисији уз својеручно потписану изјаву предложеног члана бирачког одбора на прописаном

обрасцу. Рок за предају приједлога за именовање за члана бирачког одбора је 13.04.2021. године до 15 часова.

Упутство о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице и сви потребни обрасци могу се преузети у сједишту Општинске изборне комисије које се налази у ул. Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића 41 или на wеб страници Општине Рудо.

Све додатне информације могу се добити путем телефона 058/711-178, 058/711-164, +38164/399-4414 и 065/605-671.

 

Датум:17.04.2021. године

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК ОИК-а

                                                                   Зоран Ђуровић, дипл.прав.с.р.

Роковник активности

Одлука о расписиванју избора

Упутство о провођењу узбора у МЗ

Образац бр. 1 срп    Образац бр. 1 бос

Образац бр. 2 срп    Образац бр. 2 бос

Образац бр. 3 срп    Образац бр. 3 бос

Образац бр. 4 срп    Образац бр. 4 бос

Предлог чланова БО срп    Предлог чланова БО бос

СГ1 срп    СГ1 бос

Образац бр. 5 срп    Образац бр. 5 бос

Образац бр. 6 срп    Образац бр. 6 бос

Овлаштено лице срп    Овлаштено лице бос