Podrška za 27 nezaposlenih lica u Rudom

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić potpisao je ugovore sa 27 lica iz Rudog. Ugovori su  potpisani sa 19 demobilisanih boraca, kojima su odobrena sredstva po Programu sufinansiranja samozapošljavanja, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske i po programu za poslodavce u ovoj godini „Zajedno do posla“.

nezaposlen

„Vlada Republike Srpske je stimulisala pokretanje vlastitog biznisa i kroz Program „Zajedno do posla“ izdvojena su sredstva od 10.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu“, istakao je Vujičić, te dodao da će Zavod vršiti praćenje i kontrolu najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa lica zaposlenih putem programa.

Vujičić je potpisao ugovore i sa dva poslodavaca po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2021. godini i po Programu podrške zapošljavanju u privredi putem isplate uplaćenih poreza i doprinosa.

nezaposleni

Korisnike ovih sredstava, pozdravio je i načelnik opštine Rudo, Dragoljub Bogdanović koji je prisutne podsjetio da je njegovo obećanje bilo da se ljudima obezbjede radna mjesta te da je ovo samo jedna od mjera koja je realizovana u ovoj godini. On je još jednom istakao koliko je važno svako radno mjesto za opštinu Rudo, da je za njega to osnovni prioritet zbog čega je i  pozdravio ovu inicijativu Zavoda za zapošljavanje.