Резултати Јавног позива за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије млађим од 60 година

По окончаној процедури по основу Јавног позива за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске број: 16-03/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године, Комисије за додјелу новчаних помоћи социјално угроженим незапосленим борцима је извршила све потребне провјере.

Укупно је поднешено 266 захтјева, од тога 207 је позитивно ријешено.

У прилогу су Листе : листа лица која имају право и

Листа  лица која нису прошла.

Сва лица чији захтјеви нису одобрени имају право приговора ресорном Министарству,путем овог органа у року од 8 дана од дана објављивања Листа,

За све недоумице обратити се Службенику за борачко-инвалидску заштиту Никитовић Игору на број 058/711-360 или лично у канцеларију број 5, зграда општине Рудо.