Rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije mlađim od 60 godina

Po okončanoj proceduri po osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije, mlađim od 60 godina, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske broj: 16-03/2.1-56-266/21 od 30.03.2021. godine, Komisije za dodjelu novčanih pomoći socijalno ugroženim nezaposlenim borcima je izvršila sve potrebne provjere.

Ukupno je podnešeno 266 zahtjeva, od toga 207 je pozitivno riješeno.

U prilogu su Liste : lista lica koja imaju pravo i

Lista  lica koja nisu prošla.

Sva lica čiji zahtjevi nisu odobreni imaju pravo prigovora resornom Ministarstvu,putem ovog organa u roku od 8 dana od dana objavljivanja Lista,

Za sve nedoumice obratiti se Službeniku za boračko-invalidsku zaštitu Nikitović Igoru na broj 058/711-360 ili lično u kancelariju broj 5, zgrada opštine Rudo.