Naredba Načelnika opštine

Na osnovu člana  22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (Službeni glasnik Republike Srpske br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik R.S.broj 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik Republike Srpske br.97/16 i 36/19), na osnovu zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj br.90-1/21 od 01.07.2021. godine a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine Rudo donosi:

N A R E D B U

 1. U cilju sprječavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 15.07.2021.godine ZABRANJUJU se :

1.) Sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,

2.) Sva privatna okupljanja, koja se ne održavaju na javnom mjestu, u grupama većim od 70 lica.

2. Do 15.07.2021.godine OGRANIČAVA se radno vrijeme, u periodu od 06:00 do 24:00 časa,

1.) Svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.).

2.) Priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, tombole i dr.)

3. Do 15.07.2021.godine , u periodu od 24:00 do 06:00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje

4. Izuzetno od tačke 1.podtačka 1,u periodu od 06:00 do 24:00 časa DOZVOLJAVAJU se :

1.) takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržavanje mjera

propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“,

2.) Organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera , propisanih od strane

JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

5. Dozvoljene aktivnosti iz ove naredbe , sprovode se uz punu odgovornost organizatora za poštovanje mjera propisanih od strane ovog instituta.

6. Obavezuju se građani da, u zatvorenom prostoru, nose zaštitnu masku (pokrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere u pogledu  fizičkog rastojanja od 2 metra, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, kao i da se pridržavaju uputstva   JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

7. Od obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su :

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju ,

3) lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.

8. Preporučuje se građanima da, na otvorenom prostoru, koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“, za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

9. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja u direktnom kontaktu, pružaju usluge građanima da:

1)  usluge pružaju zaštićeni maskama,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3 ) obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge a nemaju ih,

4)  se pridržavaju uputstva JZU “ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada zavisno od djelatnosti koju obavljaju,

5)  odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta , uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.

10. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da, uslove za obavljanje djelatnosti, prilagode mjerama propisanim od strane JZU “ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprječavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

11. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane ovog instituta sa posebnom pažnjom na ograničavanje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

12. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove naredbe  vrše  opštinski inspektori  i Komunalna policija .

13. Protiv svih javnih preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika  privatnih samostalnih radnji i svih drugih koji ne postupe u skladu sa  ovom naredbom preduzeće se zakonske sankcije shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. glasnik RS broj 90/17).

 14. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja a objaviće se  na TV Rudo i zvaničnom sajtu opštine Rudo.

 

 

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Dragoljub Bogdanović