Zaštita ribljeg fonda

Dana 04.07.2021. godine ribo čuvar Milošević Zoran  u redovnoj kontroli sa predsjednikom Upravnog odbora Radojkom Bradonjićem na jezeru u mjestu Setihovu pronašli su manji gumeni čamac u  kojem su bile mreže namijenjene za krivolovi i to 9 komada i jedan veći koš mreža. Mreže su premjerene i deponovane zajedno sa čamcem u službenu prostoriju društva.

Ukupna dužina mreža je 233 metra i koš mreža 5 metara

O svemu ovome sačinjen je zapisnik.