Potpisani ugovori sa korisnicima SELLS projekta

U četvrtak 28. jula Načelnik opštine Rudo, gos. Dragoljub Bogdanović, zajedno sa predstavnicima Karitasa Švicarske  potpisao je ugovore sa korisnicima prvog kruga, SELLS projekta, koji realizuje Karitas Švicarske u saradnji sa opštinom Rudo.

U prvom krugu je odabrano i predloženo za finansiranje ukupno 14 domaćinstava i 8 biznisa, od čega je 12 individualnih domaćinstava i 4 biznisa potpisalo ugovor, dva biznisa su još uvijek u proceduri realizacije koja prethodi potpisivanju ugovora, dok su po dva biznisa i domaćinstva odustala od realizacije.

sels

Projekat ima za cilj ekonomsko osnaživanje stanovništva, posebno višečlanih porodica, osoba sa invaliditetom i mlađih domaćinstva, kroz nabavku opreme koja će doprinijeti povećanju prihoda u domaćinstvu. Biznisi su također podržani u nabavci opreme i mašina za rad uz obavezu da svaki biznis zaposli bar jednu osobu.

Podsjećamo da su na predpoziv za projekat Projekat Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje –drinske regije 2019-2020 (SELLS), koji je bio raspisan u februaru 2020. godine, pristigle 174 prijave, nakon čega su svi prijavljeni bili u obavezi prisustvovati edukaciji za pripremu projekta u okviru drugog poziva koji je bio raspisan u septembru 2020. godine, na koji je pristiglo ukupno 128 aplikacija, nakon čega su svi aplikanti bili u obavezi prisustvovati predavanju za izradu biznis plana i i aplicirati za sredstva. Ukupno 27 potencijalnih korisnika, imalo je prilike aplicirati sa biznis planom i povući sredstva.

Kroz projekat je do sada, u opštini Rudo, plasirano ukupno 111.642,60 KM (opština i Karitas po 44.017,94 KM i korisnici 23.606,72 KM), od čega su korisnici učestvovali sa 20%. Pojedinačna vrijednost donacija za domaćinstvo iznosila je u maksimalnom iznosu 4000 KM uz obavezu učešća korisnika od najmanje 1000 KM, a za biznis 12.000 KM, uz obavezu učešća od najmanje 3000 KM.

sells

Kroz projekst su nabavljene poljoprivredne mašine, kosilice, motokultivatori, linija za proizvodnju soka, mašina za proizvodnju namještaja, dostavno vozilo i druga oprema.

Projekat SELLS nastavlja sa svojom realizacijom i u narednoj godini, kada će biti raspisan i novi poziv za drugi krug podrške.