Javni oglas za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na ponovno usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo

Odjeljenje za privredu, finasije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, na osnovu člana 25. stav 2 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 47/17),  i nalogu republičkog saobraćajnog inspektora datog rješenjem broj 24.080/346-314-22-3/21 od 01.09.2021. godine Javni oglas za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na ponovno usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo.

Obavještavamo sve zainteresovane prevoznike registrovane za linijski prevoz putnika da u periodu od 13.09.2021 do23.09.2021. godine  dostave Odjeljenju za privredu, finasije prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo  redove vožnje ili redove vožnje sa izmjenama u obliku forme koja je propisana Pravilnikom o registraciji redova vožnje (Sl.glasnik Republike Srpske 70/14 i 87/15).

Predloženi red vožnje treba biti usklađen sa daljinarom i minimalnim vremenom vožnje. Daljinar i minimalna vremena vožnje mogu se preuzeti u kancelariji broj 4 Opštine.

Od dokumentacije treba dostaviti:

  1. Kopija rješenje o registraciji prevoznika
  2. Redove vožnje u dva primjerka
  3. Ovjerena kopija licence
  4. Plan angažovanja autobusa i pripadajućeg osoblja po svim registrovanim redovima vožnje
  5. Kopija PD obrasca 3100 za svakog zaposlenog radnika
  6. Dokaz o uplati taksa od 10 KM za svaki novi polazak i za svaki novi povratak na predloženi red vožnje (uplata takse na žiro račun broj 562-006-00001261-07; vrsta prihoda 722121; šifra opštine 080; budžetska organizacija 9999999; svrha uplate : Opština Rudo – javni prihodi)

Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za javni oglas za dostavu redova vožnje u linijskom prevozu lica na ponovno usklađivanje i registraciju za područje opštine Rudo“.

Tekst javnog oglasa: Ponovljeni javni oglas