Održana sjednica Foruma za bezbjednost opštine Rudo

Dana 02.09.2021.godine u maloj sali Doma kulture Rudo sa početkom u 9.00 časova održana je sjednica Foruma za bezbjednost opštine Rudo.

Na sjednicu su razmatrana pitanja koja se odnose na Epidemiološko-zdrastvenu situacija u opštini Rudo, zaštitu djece u saobraćaju i opštu bezbjedonosnu situaciju u opštini Rudo.

Konstatovano da je stanje bezbjednosti na području opštine Rudo na zadovoljavajućem nivou a da je primjetno ugrožavanje bezbjednosti saobraćaja posebno na relaciji Brodar-Rudo zbog učestalih odrona i nelegalnog iskopavanja kamenih poloča u reonu Strmice. Prisutni su takođe upoznati da je granični prelaz Uvac-most Carevo Polje od nedavno postao zvanični granični prelaz i da su zaključena dva međudržavna sporazuma između BiH i Srbije a koji se odnose na regulisanje režima kretanja u pograničnom pojasu i izdavanja odgovarajućih legitimacija licima koja za to budu ispunjavala uslove, te da se se realizaciji istih pristupiti odmah nakon operativnih usaglašavanja graničnih policija Srbije i BiH.

Po pitanju kretanja migranata na području opštine Rudo konstatovano je da je isto značajno smanjeno a građani se pozivaju da ukoliko primjete njihovo kretanje da isto prijave DGS-u na brojeve telefona 058/633-014 i 058/633-015, na bilo koji granični prelaz ili Policijskoj stanici Rudo.

Nakon rasprave jednoglasno je zaključeno:

  • da  svi prisutni u okviru svojih djelatnosti apeluju na građane da se vakcinišu protiv kovida, da se poštuju propisane mjere zaštite a posebno mjere obavezne distance, nošenja zaštitne maske i javnog okupljanja a sve u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja kovida.
  • da se pokrenu aktivnosti za promjenu režima saobraćaja u ulici Cara Dušana i da se ista zajedno sa prijedlogom za obilježavanje pješačkih prelaza na području MZ Uvac proslijedi na Savjet za bezbjednost saobraćaja koji će iste obraditi i proslijediti na dalju realizaciju.
  • da se u narednoj sedmici po  pitanju  nelegalnog iskopavanja kamenih ploča  održi sastanak kod Načelnika opštine kome bi prisustvovali Komandir policijske stanice Rudo, nadležni javni tužilac, komunalni inspektor sa ciljem usaglašavanja aktivnosti na rešavanju ovog problema.