Javni poziv za dodjelu stambene jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje

Načelnik opštine Rudo, raspisuje Javni poziv za dodjelu jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje.

Opština Rudo daje u neprofitni zakup stambenu jedinicu u zgradi socijalnog stanovanja u ulici Kralja Petra I Oslobodioca u Rudom, sagrađena na parceli označenoj sa k.č. broj 642/3, upisana u List nepokretnosti broj 429 KO Rudo Grad,  na određeno vrijeme, uz sigurnost korišćenja dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova propisanih Pravilnikom o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja, i to:

  • stambena jedinica socijalnog stanovanja – površine 40,30 m2, stan broj 8, prvi sprat, strukturom jednosoban stan.

Pravo na dodjelu stambene jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje imaju fizička lica koja ispunjavaju opšte i posebne uslove na osnovu kojih se utvrđuje rang-lista za dodjelu stambene jedinice.

Javni poziv