Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo

U toku je asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo, koje je predviđeno programom kapitalnih investicija za 2021. godinu.

Za ovu godinu predviđeno je asfaltiranju lokalnih puteva na području mjesnih  zajednica: Strgačina, Setihovo, Mrsovo, Staro Rudo, Rudo, Mioče, Uvac, Mokronozi i  Štrpci.

 • Asfaltiranje puta prema „Rasadniku“
 • Asfaltiranje puta u Štrpcima
 • Asfaltiranje puta Arsići–Budimlija
 • Asfaltiranje puta Mioče-Mitrovići
 • Asfaltiranje puta pored crkve i škole u Mokronozima
 • Asfaltiranje puta Knjeginja –Krstovići
 • Asfaltiranje puta u Štrpcima pored potoka Bukovice
 • Asfaltiranje puta u Omarinama kroz Kuburoviće
 • Asfaltiranje puta Mioče–Mokronozi (prema Marićima)
 • Asfaltiranje puta prema Jovanovićima (Štrpci)
 • Asfaltiranje puta u Janjićima (Bijelo Brdo)
 • Asfaltiranje puta Mali Do–Danilovići
 • Ugradnja ivičnjaka u Ulici cara Dušana
 • Asfaltiranje puta Ustibar –Olandići
 • Asfaltiranje puta Plema prema Martićima i Vidakovićima
 • Asfaltiranje puta Gornji Uvac-Rasadnik
 • Asfaltiranje puta Mačkovac-Groblje
 • Asfaltiranje puta Hasečići (Mioče)-Ustibar
 • Asfaltiranje puta škola u Mokronozima – Orašje
 • Probijanje puta Okolišta –Draževine
 • Asfaltiranje puta Strgačina-Pazalje
 • Asfaltiranje puta prema zaseoku Bukve
 • Asfaltiranje puta Rudo-Resići-Nikolići
 • Nabavka i ugradnja prinudnih usporivača brzine
 • Betoniranje dijela puta StankovićiMrševići
 • Betoniranje dijela puta Bjelušine– Šijakovići
 • Betoniranje dijela puta prema kući Sloba Bukvića
 • Betoniranje dijela puta Donja Badovina-Gornja Badovina (Mokronozi)

Za izvođenje ovih radova opština Rudo je nakon sprovedene tenderske procedure sklopila ugovor sa preduzećem AD ”Romanijaputevi” Sokolac. Ugovorena vrijednost radova za asfaltiranje lokalnih puteva iznosi 424.023,77 KM sa PDV-om.

asfltiranje 2

asfltiranje 1