Centar za socijalni rad obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Dan OSI 2

Međunarodni dan osoba s invaliditetom koji se obilježava 3. decembra, ustanovljen je Rezolucijom 47/3 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dok istorija obilježavanja seže od 1992. godine.

Ovaj dan JU Centar za socijalni rad Rudo je u prostorijama Dnevnog centra za smještaj djece sa smetnjama u  razvoju, u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama , obilježio kroz kreativnu radionicu i druženje sa korisnicima boravka.

Osnovni cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, ublažavanje posljedica socijalne isključenosti, kao i senzibiliziranje javnosti na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, a s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

Dan OSI 1