Neradni dani u Republici Srpskoj u januaru 2022.godine

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

01.01.2022.godine (subota) 

02.01.2022.godine (nedjelja) i

03.01.2022. godine (ponedjeljak)

Nova godina

 

09.01.2022. godine (nedjelja) Dan Republike Srpske

Na Dan Republike Srpske ne rade republički organi i organizacije,organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge organizacije, kao i lica koja profesionalno obavljaju uslužno-preduzetničke djelatnosti.

06.01.2022.godine (četvrtak)

07.01.2022.godine (petak)

Badnji dan

pravoslavni Božić

 

U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

Vlada Republike Srpske je donijela zaključak da ponedjeljak (10.01.2022.) i petak (14.01.2022.godine), Novu godinu po julijanskom kalendaru, proglasi neradnim danima.

U te dane neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave javna preduzeća i ustanove. Rukovodioci navedenih organa su obavezni da u toku kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.