Oglas o prodaji nepokretnosti

Načelnik opštine Rudo raspisuje Oglas o prodaji nepokretnosti.

Opština Rudo prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom nepokretnost označena sa k.č. br.175/4 po kulturi njiva 4.klase, površine 189 m2,upisane u List nepokretnosti broj 429/11  KO Rudo Grad,na ime opštine Rudo.

Licitacija za predmetnu nepokretnost održaće se dana 17.01.2022.godine sa početkom u  11 časova u kancelariji broj 15 u zgradi opštine Rudo.

Oglas