Rezultati Javnog poziva u okviru ReLOaD2 projekta za opštinu Rudo

Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima od strane organizacija civilnog društva (OCD) u toku Javnog poziva u okviru ReLOaD2 projekta za opštinu Rudo, koji je bio otvoren od 01. do 29. oktobra 2021. godine.

Rang lista Rudo 15122021