Objavljene Konačne rang liste studenata-korisnika prava na studentsku stipendiju u školskoj 2021/2022. godini

Nakon isteka roka za rješavanje po  prigovorima Komisija za dodjelu studentskih stipendija utvrdila je Konačne rang liste korisnika prava na studentske stipendije za školsku 2021/2022.godini.

U skladu sa planiranim  sredstvima u budžetu  opštine Rudo za 2022.godinu u iznosu od 95 000 KM   pravo na studentsku stipendiju  u školskoj 2021/2022.godini  ostvarilo je ukupno 98 studenata.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo („ Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 11/21) uvećani su iznosi studentskih stipendija, tako da sada  prema godini studija  mjesečno iznose:

  • prva i druga godina studija 90,00KM,
  • treća i četvrta godina studija 100,00 KM,
  • peta i šesta godina studija 110,00 KM.

Konačna rang lista 2021-2022

LISTA DOSADAŠNJIH KORISNIKA STIPENDIJE 2020-2021