Дизел гориво за пољопривредне произвођаче

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче да је почела дистрибуција регресираног дизел горива. Регрес за дизел гориво износи 0,50 КМ по литру, за колико се умањује малопродајна цијена.

На списку су они пољопривредни произвођачи који су обновили регистрацију пољопривредног газдинства, извршили уплату доприноса за 2021. годину и имају минимално 1 хектар обрадиве површине.

Количина дизел горива за све биљне културе је 100л/ха.

У прилогу овог обавјештења су спискови који су стигли до 15.03.2022. године.

Списак 1

Списак 2

Списак 3