Javni poziv za učešće na konsultacijama

Opština Rudo je jedna od 41 jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Švedske, a kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa domaćim vlastima.

U prethodnom periodu, u opštini Rudo su održane radionice s ciljem kreiranja personalizovane vizije razvoja mjesnih zajednica u opštini Rudo, kao i konsultativna radionica na kojoj su od strane učesnika potvrđena interesovanja, potrebe i predviđene aktivnosti koje su iskazane tokom prvog kruga radionica.

Ovim putem Vam upućujemo javni poziv za učešće na konsultacijama s ciljem eventualne dopune ili korekcije teksta „Vizije razvoja mjesnih zajednica u opštini Rudo“. Molimo Vas da nam dostavite sve Vaše komentare, kritike ili sugestije na tekst te da poseban fokus stavite na 4 funkcionalna modela mjesnih zajednica te na funkcionalne oblasti koje se tiču svakog od funkcionalnih modela.

Na javnim konsultacijama o tekstu vizije mogu da učestvuju svi građani opštine Rudo, kao i  predstavnici udruženja i nevladinih organizacija.

Sva pitanja možete dostaviti na mail adresu: projekti@opstinarudo.com

U prilogu je tekst vizije.