Održana sedma redovna sjednica Skupštine Vatrogasnog društva Rudo

vatrogasciVatrogasno društvo Rudo je dana 28.04.2022.godine u 11,00 časova održalo sedmu redovnu sjednicu Skupštine Vatrogasnog društva Rudo u Maloj sali Doma kulture u Rudom.

Na dnevnom redu su razmatrani i jednoglasno usvojeni:

 

1.Zapisnik sa šeste redovne sjednice Skupštine Vatrogasnog društva Rudo održane 15.04.2021.godine.

2.Izvještaj o poslovanju za period 01.01.2021.do 31.12.2021.godine.

3.Plan i program rada i finansijski plan za 2022.godinu.

Ukupno planirana sredstva za rad Vatrogasnog društva Rudo za 2022.godinu iznose 185.800,31 KM.