Поновни јавни оглас о давању у закуп пословних простора у власништву Oпштине

Начелник општине Рудо, расписује Поновни  јавни  оглас о давању у закуп пословних простора у власништву Oпштине путем прикупљања писмених понуда пословне просторе у привреди у приземљу зграде старе жељезничке станице на Увцу, саграђенe на земљишту означеном са к.ч.број 242, уписанe у Лист непокретности број 494  КО Штрпци и то:

-пословни простор у површини од 11,50 м2;

-пословни простор у површини од 29,10 м2.

Поновни јавни оглас