Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Opštinska izborna komisija Rudo je na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH, a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini, Opštinska izborna komisija Rudo  je raspisala Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Uslov za prijavu na konkurs je da:

  • je prijavljeni kandidat državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
  • da se na njega ne odnosi  član 2.3.Izbornog zakona BiH,
  • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stepen stručne spreme;
  • da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

Uz prijavu na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata) potrebno je dostaviti:

-potvrdu o prebivalištu,

-ovjerenu kopiju univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju i

-Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj tabli Opštinske uprave Rudo na internet-stranici Opštinske uprave Rudo  i TV Rudo.

Prijavu se dostavlja u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Opštinska izborna komisija Rudo

Adresa: Đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića 41, 73260 Rudo sa naznakom     

„Prijava na Javni oglas za kontrolore izbornih rezultata - ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave Opštinska izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Javni oglas

Upitnik