Javni poziv za izbor korisnika gradske pijace po povlaštenim uslovima

Načelnik opštine Rudo objavljuje javni poziv za izbor korisnika gradske pijace po povlaštenim uslovima.

Projekat EU4AGRI je četvorogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta, kao i zadržavanje postojećih i oporavak od krize izazvane COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura.

Kroz projekat Opština Rudo planira da dio pijace kojom upravlja Komunalno preduzeće „Usluga“ a.d. Rudo, sanira postojeći mokri čvor, da zatvori i opremi dio pijace namjenjen za prodaju proizvoda životinjskog porijekla.

Pijaca će biti opremljena sa rasklopnim štandovima, rashladnim vitrinama, posudama za odlaganje suhomesnatih proizvoda i  stolovima za prodaju suhomesnatih proizvoda.

Za korisnike pijace koji se bave prodajom prehrambenih proizvoda biljnog i životinjskog porijekla (voća, povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda i suhomesnatih proizvoda) biće organizovana obuka kako bi se podigao nivo znanja u pogledu sanitarnih uslova za prodaju proizvoda za ishranu stanovništva. Kroz projekat će biti razvijen i promotivni materijal koji će imati za cilj da promoviše domaće proizvode, a sve sa ciljem unapređenja njihovog plasmana.

Ukupno 20 korisnika će imati pristup pijaci po povoljnim uslovima (po subvencionisanoj cijeni od 80% u odnosu na tržišnu cijenu na period od 12 mjeseci).

Prijave zajedno sa dokumentacijom mogu se predati u zatvorenoj koverti na pisarnicu  Opštine Rudo, ĐDD Mihailovića 41, 73260 Rudo sa naznakom za „Javni poziv za izbor korisnika gradske pijace po povlaštenim uslovima“.

Javni poziv ostaje otvoren do 25. maja 2022. godine, do 14:00 sati, a objaviće se na web stranici Opštine Rudo, Tv Rudo i na Oglasnoj tabli Opštine Rudo.

Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. faksom ili imejlom) ili dostavljene na druge adrese neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv

Obrazac za prijavu