Konačna rang lista za izbor korisnika gradske pijace po povoljnim uslovima

Nakon objave preliminarne rang-liste za izbor korisnika Gradske pijace Rudo po povoljnim uslovima, a nakon isteka roka za žalbu, tokom kojeg nije bilo prigovora na istu Načelnik opštine Rudo je donio konačnu rang-listu korisnika.

Pravo na korišćenje Gradske pijace po povoljnim uslovima imaju podnosioci prijave zaključno sa rednim brojem  24 (dvadesetčetiri).

Sa kandidatima će biti potpisani ugovori.

Svi kandidati dužni su prisustvovati obukama koje će organizovati opština Rudo, a o čemu će biti naknadno obavješteni.

Konačna rang-lista