Javna rasprava

Obavještavaju se građani opštine Rudo , da je Zaključkom Skupštine opštine Rudo, broj: 01-013-68/22 od 07.07.2022. godine, Nacrt rebalansa budžeta za 2022.godinu upućen na Javnu raspravu.

Zainteresovani građani i sva ostala pravna i fizička lica mogu se informisati o Nacrtu rebalansa budžeta za 2022.godinu u Centru za usluge građana u opštini Rudo.

Svoje primjedbe, mišljenje i prijedloge, svi zainteresovani mogu dostaviti Radnoj grupi za praćenje Javne rasprave u periodu od 08. 07. do 14.07.2022. godine i Višem stručnom saradniku za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, u zgradi opštine Rudo u kancelariji broj 3.

Javna rasprava o Nacrtu rebalansa budžeta za 2022.godinu će se održati 14. 07. 2022. godine sa početkom u 10 časova u maloj sali Doma kulture Rudo.

Pozivaju se građani opštine Rudo da prisustvuju zakazanoj Javnoj raspravi.

Nacrt rebalansa