Rezultati javnog poziva u sklopu ReLoaD 2 projekta

REZULTATI JAVNOG POZIVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

Nakon sprovedenog javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa Lokalne Demokratije na zapadnom balkanu 2 (ReLoaD2) koji je bio otvoren od 02-25. avgusta 2022. godine evaluaciona komisija je donijela sledeću rang listu: Rang lista Rudo 29092022