Rezultati procesa izbora predstavnikaOCD za učešće u Evaluacionoj komisiji u okviru poziva projekta ReLOaD2

 

Nakon sprovedene procedure javnog poziva članovima/icama organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Opštine Rudo da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji je objavljen na web stranici Opštine Rudo odabrana je Gordana Novaković, predsjednica Udruženja četvoro i više djece.

Prema pravilima poziva za izbor OCD člana/ice Opštine Rudo prijaviti su se mogli/e zainteresovani/e članovi/ice OCD-a, koje imaju sjedište na području opštine Rudo, koji/e su učestvovali/e u konsultativnim procesima sa mladima u okviru platforme Dijalog za mlade. Prema evidenciji prisustva sa konsultativnih sastanaka Dijaloga za mlade konstatuje se da gđa. Svetlana Vuković nije učestvovala niti u jednom od konsultativnih sastanaka Dijaloga za mlade, a da je gđa. Gordana Novaković učestvovala na četvrtom sastanku održanom 13. jula 2022. godine.

Predstavnica civilnog društva, gđa će biti imenovana Rješenjem o imenovanju komisije od strane Načelnika opštine.

Rezultati izbora predstavnika OCD 2022 Rudo