Усвојена Одлука о заштити изворишта воде за пиће „Зова I“, „Зова II“ и „Крупица“ у Рудом

На посљедњој сједници Скуштине општине Рудо, усвојена је Одлука о заштити изворишта воде за пиће „Зова I“, „Зова II“ и „Крупица“ у Рудом, након чега је прибављена сагласност Министарства здравља и социјалне заштите РС.

Усвајањем Одлуке утврђују се, прије свега, зоне санитарне заштите изворишта које се налазе на подручју општине Рудо, и прописују се услови и начини заштите од онечишћења који могу неповољно дјеловати на исправност воде за пиће.

Правни основ за доношење ове Одлуке је Закона о водама Републике Српске и Правилника о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намијењених људској употреби.

Саставни дио ове Одлуке је и Програм зона санитарне заштите изворишта „Зова I“, „Зова II“ и „Крупица“ у Рудом који је припремљен од стране фирме ИБИС инжењеринг д.о.о Бања Лука кроз пројекат који је подржан од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност  Републике Српске.