Usvojena Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Zova I“, „Zova II“ i „Krupica“ u Rudom

Na posljednjoj sjednici Skuštine opštine Rudo, usvojena je Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Zova I“, „Zova II“ i „Krupica“ u Rudom, nakon čega je pribavljena saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Usvajanjem Odluke utvrđuju se, prije svega, zone sanitarne zaštite izvorišta koje se nalaze na području opštine Rudo, i propisuju se uslovi i načini zaštite od onečišćenja koji mogu nepovoljno djelovati na ispravnost vode za piće.

Pravni osnov za donošenje ove Odluke je Zakona o vodama Republike Srpske i Pravilnika o mjerama zaštite, načinu određivanja, održavanja i obilježavanja zona sanitarne zaštite područja na kojima se nalaze izvorišta, kao i vodnih objekata i voda namijenjenih ljudskoj upotrebi.

Sastavni dio ove Odluke je i Program zona sanitarne zaštite izvorišta „Zova I“, „Zova II“ i „Krupica“ u Rudom koji je pripremljen od strane firme IBIS inženjering d.o.o Banja Luka kroz projekat koji je podržan od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost  Republike Srpske.