Oбавјештeње

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-3/22

Датум:  6. октобар 2022.године

 

На основу члана 94. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА

О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

за пословни објекат-базене за узгој пастрмке са помоћним производним објектом, инвеститора Видаковић Јована

            Дана 28.06.2022.године одговорно лице ЗР „Јавор“ Видаковић Јован поднио је захтјев овом одјељењу за обнављање еколошке дозволе за објекат за узгој пастрмке са помоћним производним објектом у Мисајловини, општина Рудо на к.ч.број 572/2, 574/3, 574/1 и 584 КО Бијело Брдо. Уз захтјев, инвеститор је приложио Извјештаје о извршеним мјерењима, Записник републичког еколошког инспектора којим се доказује да су извршене мјере и обавезе наложене претходним рјешењем и Изјаву одговорног лица да са даном подношења захтјева није дошло до значајних промјена које се односе на наведено постројење и активности.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се обнавља еколошка дозвола за поменути објекат.

Рјешење

 

 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Марић Славослав, дипл.ецц.

_____________________