Obavještenje

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-3/22

Datum:  6. oktobar 2022.godine

 

Na osnovu člana 94. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

O DONOŠENJU RJEŠENJA

O OBNAVLJANJU EKOLOŠKE DOZVOLE

za poslovni objekat-bazene za uzgoj pastrmke sa pomoćnim proizvodnim objektom, investitora Vidaković Jovana

            Dana 28.06.2022.godine odgovorno lice ZR „Javor“ Vidaković Jovan podnio je zahtjev ovom odjeljenju za obnavljanje ekološke dozvole za objekat za uzgoj pastrmke sa pomoćnim proizvodnim objektom u Misajlovini, opština Rudo na k.č.broj 572/2, 574/3, 574/1 i 584 KO Bijelo Brdo. Uz zahtjev, investitor je priložio Izvještaje o izvršenim mjerenjima, Zapisnik republičkog ekološkog inspektora kojim se dokazuje da su izvršene mjere i obaveze naložene prethodnim rješenjem i Izjavu odgovornog lica da sa danom podnošenja zahtjeva nije došlo do značajnih promjena koje se odnose na navedeno postrojenje i aktivnosti.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuti objekat.

Rješenje

 

 NAČELNIK ODJELJENJA

Marić Slavoslav, dipl.ecc.

_____________________