Konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2022/2023. godinu

   Načelnik opštine Rudo raspisao je konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo za školsku 2022/2023.godinu.

Studentske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo dodjeljivaće se redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području opštine Rudo, koji to pravo ili drugu redovnu novčanu pomoć po osnovu studiranja ne koriste od drugog davaoca iz Republike Srpske odnosno BiH.

Studentima, članovima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije, studentima sa posebnim potrebama-lica ometena u razvoju , učenicima generacije  srednjih škola,studentima upisanim na državni fakultet sa prosječnom ocjenom 10 iz prethodne godine studija i učenicima nosiocima Vukove diplome iz srednjih škola odobrava se stipendija bez bodovanja.

Studentske stipendije dodjeljuju se studentu do kraja redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života.

Ukupan broj dodjeljenih stipendija odrediće Načelnik opštine u saradnji sa Komisijom za dodjelu studentskih stipendija.

Pravo na studentsku stipendiju nemaju:

  • redovni student-korisnik stipendije koji je upisao istu godinu studija na drugom fakultetu(za tu godinu);.
  • redovni student koji je obnovio jednu godinu  studija( za obnovljenu godinu);
  • student koji je u toku školovanja obnovio više od jedne godine studija;
  • studenti-apsolventi.

Studentima čiji članovi zajedničkog domaćinstva imaju dospjela a neizmirena dugovanja prema opštini Rudo po bilo kom osnovu. Iznos odobrene stipendije neće se isplaćivati, već će se umanjivati  za iznos dugovanja , do namirenja istog.“

Konkurs je objavljen na Oglasnoj tabli, internet stranici Opštine Rudo i na TV Rudo dana 07.11.2022.godine.Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.  Za sve dodatne informacije vezano za raspisani konkurs studenti se mogu obratiti u Šalter salu, u zgradi opštine Rudo, ili na broj telefona:058/700-081.

Prilozi: