Obavještenje

Obavještavaju se građani opštine Rudo, da je Zaključkom Načelnika opštine Rudo, broj: 02-33-123/23 od 10 .04.2023. godine, Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog područja opštine Rudo 2023-2027 upućen na Javnu raspravu.

Zainteresovani građani i sva ostala pravna i fizička lica mogu pogledati Nacrt Strategije na sledećem LINKU.

Svoje primjedbe, mišljenje i prijedloge,svi zainteresovani mogu dostaviti Radnoj grupi za praćenje Javne rasprave u periodu od od 10.04. do 25.04.2023. godine preko e-majl adrese: projekti@opstinarudo.com.

Javna diskusija o Nacrtu Strategije održaće se 20.04.2023. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali Doma kulture Rudo.

Pozivaju se građani opštine Rudo da prisustvuju zakazanoj Javnoj raspravi.

Nacrt Strategije