Direktni poziv

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Opština Rudo

-NAČELNIK-

Broj: 02-400-14/23

Dana: 10.05.2023. godine

 

U sklopu projekta „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica“ i u saradnji sa UNDP-om Opština Rudo objavljuje:

 

D I R E K T N I   P O Z I V

 

za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen partnerskim mjesnim zajednicama koje učestvuju u II fazi projekta Jačanje uloge MZ u BiH sa područja opštine Rudo (Mjesna zajednica Bijelo Brdo, Mjesna zajednica Uvac, Mjesna zajednica Mokronozi, Mjesna zajednica Mrsovo i Mjesna zajednica Setihovo).

Direktni poziv biće otvoren do 31.05.2023.

Maksimalna vrijednost dostavljenih projekata može iznositi 43.200 KM bez PDV- (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i jedinice lokalne samouprave u skladu sa dogovorenim procentom sufinansiranja).

Minimalna vrijednost dostavljenih projekata može iznositi 40.000 KM bez PDV- (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i jedinice lokalne samouprave u skladu sa dogovorenim procentom sufinansiranja).

Dužina trajanja projekta je maksimalno 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja Pisma sporazuma LoA za impementaciju projekta.

Pristigli projektni prijedlozi će biti podvrgnuti komisijskoj evaluaciji od strane 2 predstavnika JLS, 1 predstavnika UNDP MZ projekta. Komisiju imenuje načelnik.

Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti od 10.05.2023.

 

Kriteriji za realizaciju inicijativa mjesnih zajednica

Prilog 1-Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2-Pregled budžeta

Prilog 3-Matrica logičkog okvira

Prilog 4-Plan aktivnosti

Prilog 5-Pismo obaveze za obaveznom sufinansiranju

Prilog 6-Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje