Javni uvid

Na osnovu člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, objavljuje

JAVNI UVID

U ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

I PRILOŽENU DOKUMENTACIJU ZA  PROJEKAT IZGRADNJE MOSTA NA MAGISTRALNOM PUTU DRUGOG REDA MII-507 (stara oznaka: R-467 I R-449), NA DIONICI BRODAR-GRANICA BIH/SRB (Rudo), PREKO RIJEKE LIM, NA PODRUČJU OPŠTINE RUDO

 

Investitor, Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“, d.o.o., dostavio je Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za Projekat izgradnje mosta na Magistralnom putu drugog reda MII-507 (stara oznaka: R-467 i R-449), na dionici Brodar-granica BIH/SRB (Rudo), preko rijeke Lim, na području opštine Rudo.

Poziva se javnost i zainteresovana javnost da može izvršiti uvid u navedeni zahtjev i priloženu dokumentaciju u zgradi opštine Rudo u kacelariji broj 11 svakim radnim danom u periodu od 07 do 15 časova.

Javni uvid traje do 19. jula 2024. godine i u tom periodu zainteresovana javnost može dostaviti ovom Odjeljenju mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, u pisanoj formi.