Тендери и конкурси

Feed Subscription

Оглас о продаји путничког моторног возила

Оглас о продаји путничког моторног возила

Општина Рудо продаје, путем усменог јавног надметања-лицитацијом, путничко моторно возило „Golf 2“; 1,6 DJХ, број мотора JP 8836229, број шасије WVWZZZ1GZNW200405, боја бијела, година производње 1992. регистарских ознака 083-К-326. Лицитаци...

Opširnije »

Јавни конкурс за избор и именовање директора и чланова управног и надзорног одбора у предузећу и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

Јавни конкурс за избор и именовање директора и чланова управног и надзорног одбора у предузећу и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16),  члана 8. Закона о министарским, владиним и другим  именовањима („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), члана 34. Статута општине...

Opširnije »

Jавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо

Jавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора К.П. Услуга  а.д....

Opširnije »

Оглас о продаји непокретности

Оглас о продаји непокретности

Република Српска ОПШТИНА РУДО -Начелник- Број: 02-477-69/17 Датум: 6. април 2017.године На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени глас...

Opširnije »

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2017. година.

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2017. година.

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, дана 14. марта 2017. године, расписује Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2017. година. Поз...

Opširnije »