Obavještenja

Feed Subscription

Obavještenje glasačima

Obavještenje glasačima

Skupština opštine Rudo je odlukom broj: 01-022-68/18 od 19.11.2018. godine pokrenula postupak za opoziv Načelnika opštine Rudo a glasanje će se održati 23.12.2018. godine. Postupak sprovodi Komisija za sprovođenje postupka opoziva Načelnika o...

Opširnije »

Obavještenje

Obavještenje

REPUBLIKA SRPSKA OPŠTINA RUDO NAČELNIK OPŠTINE Broj:  02-71-2/17 Datum: 5. novembar 2018. godine   „BALKAN TRANS“ d.o.o. Rudo Adresa: Industrijska bb, Rudo 73260 Rudo   Predmet: Obavještenje U skladu sa članom 84. Zakona o opštem u...

Opširnije »

S a o p š t e nj e

S a o p š t e nj e

Dana 28.09.2018. godine Skupština opštine Rudo usvojila je Nacrt Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 i isti uputila na javnu raspravu. Završna javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 održa...

Opširnije »

S a o p š t e nj e

S a o p š t e nj e

Skupština opštine Rudo dana 28.09.2018. godine usvojila je Nacrt Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 i isti uputila na javnu raspravu. Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja opštine Rudo za period 2018-2027 provešće se u...

Opširnije »

Obavještenje

Obavještenje

Obzirom da postoji osnovana sumnja da je bilo zloupotrebe oko prijava glasača da na predstojećim opštim izborima glasaju putem pošte Centralna izborna komisija BiH je, u cilju zaštite biračkog prava, Opštinskim izbornim komisijama odobrila ob...

Opširnije »