Donesena Uredba o vraćanju cijena na prethodni nivo

Donesena Uredba o vraćanju cijena na prethodni nivo

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 1. Vanrednoj sjednici, Uredbu o vraćanju cijena na prethodni nivo, kao mjeru neposredne kontrole cijena. Uredbom se za pojedine proizvode propisuje vraćanje cijena na prethodni nivo, koje su zateče...

Opširnije »

Naredba

Naredba

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/1...

Opširnije »