Мјесне заједнице

МЗ Рудо чине насељена мјеста : Рудо, Горње Цикоте, Пребидоли, Ресићи, Гојава, Обрвена, Николићи и Попов До.
Чланови Савјета МЗ : Брадоњић Радојко, Лазовић Радосав, Миличевић Горан, Николић Гордана, Новаковић Мирослав, Пјевчевић Милорад и Спасојевић Илија.
Предсједник Савјета МЗ Миличевић Горан а замјеник предсједника Новаковић Мирослав

МЗ Старо Рудо чине насељена мјеста: Старо Рудо, Златари, Стргачи, Будалице, Косовићи, Вити Граб, Дорићи и Заграђе.
Чланови савјета МЗ : Ђерић Срђан, Јанковић Његош, Костић Момир, Спасојевић Свето и Терзић Бранислав
Предсједник Савјета МЗ Јанковић Његош а замјеник предсједника Ђерић Срђан

МЗ Мрсово чине насељена мјеста: Мрсово, Бишевићи, Полимље, Орах, Паст, Гаочићи, Дуговјеч, Соколовићи и Љутава.
Чланови Савјета МЗ: Вуковић Небојша, Јеремић Бране, Мићевић Милан, Ристовић Драган и Туба Ђоко
Предсједник Савјета МЗ Мићевић Милан а замјеник предсједника Ристовић Драган

МЗ Сетихово чине насељена мјеста: Сетихово, Гривин, Рупавци, Станковача, Бјељевине, Бјелуговина, Зубањ и Равне Њиве.
Чланови Савјета МЗ: Гојак Хасија, Јојевић Милан, Мићевић Радомир, Садиковић Беган и Ћувиза Горан
Предсједник Савјета МЗ Ћувиза Горан а замјеник предсједника Јојевић Милан

МЗ Стргачина чине насељена мјеста: Стргачина, Арбанаси, Пељевићи, Баре, Прибишићи, Петачине, Горња Стрмица, Доња Стрмиса, Омачина, Трбосиље, Шахдани, Близна, Опутница, Дубац, Пазаље, Зарбовина, Ковачи, Чавдари, Долови, Похаре, Џиханићи, Радожеље и Грабовик.
Чланови Савјета МЗ : Клачар Злата, Клачар Мујо, Мијушковић Драгана, Похара Мухамед и Човић Раденко
Предсједник Савјета МЗ Клачар Мујо а замјеник предсјеника Човић Раденко

МЗ Миоче чине насељена мјеста: Миоче, Трнавци код Рудог, Оскоруша, Борановићи, Кула, Доњи Цикоти, Устибар и Међурјечје.
Чланови Савјета МЗ: Јелић Божо, Митровић Горан, Митровић Драго, Пјевчевић Обрад, Симић Драган, Симић Душко и Станковић Десимир
Предсједник Савјета МЗ Митровић Драго а замјеник предсједника Симић Драган

МЗ Мокронози чини насељено мјесто Мокронози.
Чланови Савјета МЗ: Богдановић Љубиша, Богдановић Милена, Гавриловић Мирослав, Никитовић Радоје и Новаковић Миленко
Предсједник Савјета МЗ Гавриловић Мирослав а замјеник предсједника Богдановић Љубиша

МЗ Увац чине насељена мјеста: Увац, Плема и Књегиња.
Чланови Савјета МЗ: Бандовић Горан, Лучић Драган, Николић Сретен, Новаковић Драган и Стикић Мишо
Предсједник Савјета МЗ Стикић Мишо а замјеник предсједника Лучић Драган

МЗ Штрпци чине насељена мјеста: Штрпци, Зубач, Бован, Бјелушине, Горња Ријека и Доња Ријека.
Чланови Савјета МЗ: Анџић Богосав, Ђуровић Сретен, Љубојевић Ненад, Станишић Драгојле и Стикић Предраг
Предсједник Савјета МЗ Љубојевић Ненад а замјеник предсједника Станишић Драгојле

МЗ Бијело Брдо чине насељена мјеста: Бијело Брдо, Арсићи, Мисаиловина, Даниловићи, Горњи Раванци, Доњи Раванци, Ваган, Микавице, Јањићи, Пријеворац, Раковићи, Божовићи, Трнавци, Цвркоте и Омарине.
Чланови Савјета МЗ: Анђић Никола, Божовић Сретен, Видаковић Милош, Томић Јелена и Ћировић Милован
Предсједник Савјета МЗ Анђић Никола а замјеник предсједника Видаковић Милош