Odjeljenje za opštu upravu

331 kB Zahtjev za dodjelu novčane pomoci za novorođeno dijete 405 kB Zahtjev za izadavanje uvjerenja o spornom ratnom angažovanju 468 kB Zahtjev za izdavanje uvjerenja o vojnom angažovanju u ratu 465 kB Zahtjev za izdavanje uvjerenja o služenju vojnog roka 116 kB Zahtjev za nabavku udžbenika 106 kB Zahtjev za naknadu po odlikovanju 106 kB Zahtjev za naknadu porodoci odlikovanog borca 108 kB Zahtjev za naknadu troškova ekskurzije 233 kB Zahtjev za ostvarivanje porodične invalidnine iza umrlog vojnog invalida 110 kB Zahtjev za pomoć kod rođenja djeteta 493 kB Zahtjev za priznavanje prava na borački dodatak 109 kB Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu 243 kB Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje 340 kB Zahtjev za priznavanje svojstva i kategorije borca 103 kB Zahtjev za priznavanje svojstva i prava RVI 442 kB Zahtjev za priznavanje statusa žrtve ratne torture 113 kB Zahtjev za priznavanje troškova prevoza - djeca 140 kB Zahtjev za pristup informacijama 232 kB Zahtjev za rangiranje - stambeno zbrinjavanje RVI/ PPB 108 kB Zahtjev za troškove sahrane borca I i II kategorije 105 kB Zahtjev za ustupanje predmeta 257 kB Zahtjev za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta 316 kB Izjava za studente 681 kB Ispravka podataka u matičnoj knjizi 154 kB Naknadni upis u MKV 154 kB Naknadni upis u MKR 136 kB Naknadni upis u MKU 187 kB Obrasci zahtjeva za državljanstvo BiH-RS 395 kB Prijava na konkurs RVI i PPB - banjska rehabilitacija 724 kB Promjena ličnog imena
Next »Page 1 of « Prev