Одлуке о додјели уговора 2020

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског и компјутерског материјала у 2020. години

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка и монтажа опреме за мини сирану

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка рачунарске опреме

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Услуга кафилерије-хватање и збрињавање паса луталица

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Осигурање запослених радника у општини Рудо

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Санација локалног пута Рудо-Миоче

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Измјештање ограде због реконструкције улице

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка прехрамбено хигијенских пакета

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка лож уља за грејну сезону 2020-2021. годину

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Израда прелаза преко канала Росуље

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Превоз ученика у школској 2020-2021 години

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Дизајн и штампа етикета и постера

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка амбалаже за сир

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Набавка уградња материјала и остали радови у Улици краља Петра I Ослободиоца

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Санација путног правца Бјељевине-Радожеље

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Санација локалног пута на Росуљама изнад стадиона

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Реконструкција Улице краља Пертра I ослободиоца-додатни радови

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Изградња јавне расвјете у насељу Гојава-општина Рудо

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Реконструкција моста у Горњој Ријеци

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Изградња потпорног зида поред стоваришта СТР Варда

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Обављање услуге опште системске дератизације у 2020 години

Одлука о избору наповољнијег понуђача – Адаптација канцеларије матичног уреда у МЗ Штрпци